Copper rate 
22.09.2021
: Upper DEL 
800,24
 EUR/100kg
KBE Elektrotechnik GmbH | Symeonstraße 8, 12279 Berlin | GERMANY
+49 (0)30 / 25 208-100

KBE Solar DB+ AR-TR

KBE Solar DB+ AR-TR

Vi erbjuder även vår standard “KBE Solar DB+” med tillvalet antitermit-/antignagarskydd (med tillsatsämnen i stället för dyrbart stålflätverk). Vi använder termit- och gnagaravvisande tillsatser som är ogiftiga, ofarliga och miljövänliga. Denna lösning är billigare än kabel med stålflätverk och kan användas på tak och i solcellsanläggningar, där så krävs.
Kbe Solar Db+ Ar Tr
Ladda ner produktdatablad
Download
White Pdf

Andra solkablar