Copper rate 
17. May 2024
: upper CUN 
984,43
 EUR/100kg
KBE Elektrotechnik GmbH | Symeonstraße 8, 12279 Berlin | GERMANY
+49 (0)30 / 25 208-100

KBE Solar DB+ AR-TR

Chọn một ngôn ngữ:

KBE Solar DB+ AR-TR

Chúng tôi cũng cung cấp sản phẩm tiêu chuẩn "KBE Solar DB +" của chúng tôi, tùy chọn tính năng chống mối hoặc chống thú gặm nhấm (với các chất phụ gia thay cho dùng vỏ bằng lưới thép đắt tiền). Chúng tôi sử dụng các chất phụ gia chống mối và thú gặm nhấm không độc hại, không nguy hiểm và thân thiện với môi trường. Giải pháp này ít tốn kém hơn cáp có vỏ lưới thép và có thể được sử dụng trên mái nhà và trong các nhà máy điện khi cần.
Kbe Solar Db+ Ar Tr
Tải xuống Bảng dữ liệu sản phẩm
Download
White Pdf

Cáp năng lượng mặt trời khác

phone-handsetkeyboardbubble