Copper rate 
18. July 2024
: upper CUN 
880,17
 EUR/100kg
KBE Elektrotechnik GmbH | Symeonstraße 8, 12279 Berlin | GERMANY
+49 (0)30 / 25 208-100

KBE Solar DB large cross sections

Chọn một ngôn ngữ:

KBE Solar DB large cross sections

Chúng tôi cũng cung cấp cáp năng lượng mặt trời „KBE Solar DB EN 50618 H1Z2Z2-K „ với tiết diện tới 35,00 mm². Tiết diện càng lớn thì tổn thất điện năng càng ít. Với các tiết diện 16-35mm², chúng tôi cũng tồn kho các cuộn riêng lẻ màu đen để có thể cung cấp kịp thời tới địa điểm xây dựng của Quý vị trên toàn thế giới. Chúng tôi có thể sản xuất cáp màu đen và đỏ có tiết diện lớn, quấn thành cuộn với những số lượng khác nhau.
Kbe Solar Db Große Querschnitte
Tải xuống Bảng dữ liệu sản phẩm
Download
White Pdf
Cross-sectionConductor designResistancemin. insulation thicknessmin. jacket thicknessOuter ØWeightPackagingKBE item no
[mm²]n x max- Ø [mm]Rmax. [mΩ/m][mm][mm][mm][kg/km][meter] black red
16,00120 x 0,4101,240,530,678,1170400 / 500 / 1.800731600015040QUSW731600015040QURT
25,00196 x 0,4100,7950,710,7510,30270500 / 950732500015040QUSW732500015040QURT
35,00280 x 0,4100,5650,710,8411,80370800733500015040QUSW733500015040QURT

Cáp năng lượng mặt trời khác

phone-handsetkeyboardbubble