Copper rate 
20. March 2024
: upper CUN 
836,02
 EUR/100kg
KBE Elektrotechnik GmbH | Symeonstraße 8, 12279 Berlin | GERMANY
+49 (0)30 / 25 208-100

Solar cables

Solar cables of KBE

Våra solarkablar är 3-faldigt certifierade enligt EN 50618 (H1Z2Z2-K), den internationella solarkabelnormen IEC 62930 (IEC 131) och TÜV-normen 2Pfg 1169 /10.2019 (PV 1500-K) . Det garanterar utmärkta tekniska egenskaper, hög säkerhet och en lång livslängd på minst 25 år. 

Generellt sett har kraven på solarkablar förändrats dramatiskt under de senaste åren. Krävande omgivningsvillkor och vattenansamling kan redan efter en kort tids drift leda till funktionsfel och höga reklamations- och utbyteskostnader, om inte komponenter som är lämpade för solcellsanläggningar används.
Solarkabel
EN 50618 (H1Z2Z2-K)
IEC 62930 (IEC 131)
TÜV 2Pfg 1169 /10.2019 (PV 1500-K)
Kan förläggas under markytan
Större vattenbeständighet
Större mekanisk stabilitet
Större isoleringsresistans
UV-stabilitet
Brandfarlighet klass Dca enligt HLR
optimerad för Floating (flytande) PV-system (FPV)

Rekommenderade produkter

Partner

Belectric
Enerparc
Solarcentury